Komu Dobroběh pomáhá?

Svým během i chůzí podpoříte dobrovolnické centrum Diakonie Rolnička.

Proč? Protože dobrovolníci mění svět!

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. V Diakonii Rolnička pomáhají dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, tam kde to milující rodina ani profesionální sociální služby nedokáží - stávají se pro ně prvními opravdovými kamarády, díky nimž mohou trávit volný čas, podle svých představ. A nejen to, možností, jak se jako dobrovolník zapojit je mnohem více. Naše dobrovolnické centrum je tu pro ty, kteří dobrovolníka potřebují, i pro ty, kteří se dobrovolníkem chtějí stát.

Děkujeme!